Legic Official Partner
ID Electronics posiada tytuł Rzetelna Firma
ID Electronics należy do katalogu Firmy.net
Odbiory.pl - odbiory techniczne i budowlane budynków i instalacji. BMS, inteligentny budynek, systemy zarządzania budynkiem.
Systemy Alarmowe - Czasopismo o bezpieczeństwie i zabezpieczeniach
Inteligentne budownictwo - partner ID Electronics
Elektromagnes przeznaczony jest do stosowania w systemach kontroli dostępu (siła trzymania 280 kG), lub do stosowania w systemach kontroli dostępu jako wyposażenie przejść o podwyższonych wymaganiach. Może być zastosowany zarówno do drzwi ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, przejść o zwiększonej intensywności ruchu jak i przejść o zwiększonej odporności na forsowanie.. Prosta i trwała konstrukcja, duża siła trzymania, wbudowany czujnik otwarcia drzwi oraz brak ruchomych elementów mechanicznych zapewniają niezawodność blokowania drzwi i bezawaryjne działanie w długim czasie.

Zwora elektromagnetyczna składa się z elektromagnesu w obudowie z anodowanego aluminium i żelaznej płytki zwory. Elektromagnes najczęściej montuje się na ościeżnicy a płytkę zwory na skrzydle drzwi (możliwy jest pionowy lub poziomy montaż obu elementów). Mocowanie wszystkich elementów wykonywane jest za pomocą śrub. W przypadkach szczególnych montaż elektromagnesów i zwór odbywa się za pomocą specjalnie przystosowanych blach montażowych, umożliwiających instalację na niemal każdym typie drzwi, wykonanych z takich materiałów jak stal, aluminium, szkło, drewno czy tworzywa sztuczne.

Działanie zwory elektromagnetycznej polega na przepływie prądu przez uzwojenie elektromagnesu, co powoduje silne przyciąganie płytki zwory (zamocowanej na skrzydle drzwiowym) przez nabiegunniki, przez co następuje zablokowanie drzwi. Odłączenie zasilania uzwojenia elektromagnesu powoduje zanik siły przyciągającej zworę a przez to zwolnienie skrzydła drzwiowego, co umożliwia otwarcie drzwi. Elektromagnes jest przystosowany do zasilania napięciem stałym 12 V lub 24 V.

Elektrozwory mogą być wyposażona w rozbudowany mechanizm monitorowania i autokontroli. Objęte są nim następujące sytuacje: nie zamknięcie drzwi, nieprawidłowe usytuowanie zwory względem nabiegunników, powiększenie szczeliny pomiędzy zworą i nabiegunnikami (próba sabotażu), obniżenie siły trzymania elektromagnesu wynikłe z nieprawidłowych parametrów zasilania.

Wszystkie wymienione powyżej przypadki sygnalizowane są w dwojaki sposób:1) dwukolorową diodą LED (kolor czerwony oznacza nie zamknięcie drzwi lub jeden z nieprawidłowych stanów zwory elektromagnetycznej; kolor zielony oznacza zamknięcie skrzydła drzwiowego oraz prawidłowy stan wszystkich parametrów zwory elektromagnetycznej);2) stanem styków przełącznych.

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w układ czasowy (TIMER) umożliwiający płynną regulację opóźnienia zadziałania elektromagnesu (w zakresie od 0 do 90 s) po podaniu napięcia zasilającego. Cecha ta pozwala na użycie nawet w prostych systemach kontroli dostępu nie posiadających możliwości regulacji czasu zwolnienia przejścia. Wybór napięcia zasilania 12/24 VDC dokonywany jest za pomocą zworek na płytce z układami elektronicznymi.

W celu poszerzenia zakresu zastosowań zwory elektromagnetycznej, można użyć dostępnych akcesoriów w zależności od potrzeb montażowych: blacha montażowa typ L – skrzydło drzwi otwierane na zewnątrz; blacha montażowa typ L z regulacją - regulacja położenia elektromagnesu (przesunięcie do przodu lub do tyłu) względem skrzydła drzwi; blacha montażowa typ U – montaż zwory elektromagnesu na szklanym skrzydle drzwi; blacha montażowa typ LZ – montaż na skrzydle drzwi otwieranych do wewnątrz; blacha montażowa dla zwory elektromagnesu stosowana do drzwi p.poż..

Oferujemy elektromagnesy do montażu nawierzchniowego, wpuszczanego, nawierzchniowo-wpuszczanego, elektromagnesy pojedyncze i podwójne, elektromagnesy wodoodporne, elektromagnesy typu Shearlock, do drzwi wahadłowych oraz zamki solenoidowe nawierzchniowe i wpuszczane.

Więcej informacji o produktach i cenach na www.alarmy-e-sklep.pl.
Alarmy, zabezpieczenia, ochrona, domofony
Copyright 2013 © ID Electronics Sp. z o.o. All rights reserved