Legic Official Partner
ID Electronics posiada tytuł Rzetelna Firma
ID Electronics należy do katalogu Firmy.net
Odbiory.pl - odbiory techniczne i budowlane budynków i instalacji. BMS, inteligentny budynek, systemy zarządzania budynkiem.
Systemy Alarmowe - Czasopismo o bezpieczeństwie i zabezpieczeniach
Inteligentne budownictwo - partner ID Electronics
GRANTA jest modułowym systemem kontroli dostępu mogącym obsłużyć od 1 do 2048 przejść. System wykorzystuje karty i głowice zbliżeniowe COTAG, co zapewnia unikalną kombinacje wysokiego stopnia zabezpieczenia i wygody użytkowania. W systemie można także łatwo używać innych rodzajów czytników. GRANTA for WINDOWS oferuje rozszerzone funkcje organizacji systemu ochrony. Architektura systemu jest prosta, elastyczna i stwarza ogromne możliwosci. GRANTA jest systemem ekonomicznym, łatwym do rozbudowy i przebudowy, zależnie od potrzeb użytkownika.

Architektura Systemu
Modułowa struktura systemu GRANTA umożliwia stworzenie dogodnej konfiguracji zależnie od wymaganej wielkości i stopnia skomplikowania.
 • Poszczególne elementy oprogramowania mogą zostać zainstalowane zależnie od potrzeb na różnych komputerach podłączonych do sieci lokalnej, aby spełnić wymagania poszczególnych operatorów.
 • Wielogałęziowa magistrala RS 485 pozwala na podłączenie prawie nieograniczonej liczby kontrolerów.
 • Oprogramowanie i urządzenia mogą obsłużyć system lokalny i obiekty oddalone.
System jest obsługiwany za pomocą oprogramowania komputerowego 4870 dla Windows. Komputer służy do uruchamiania, bieżącej obsługi oraz zbierania danych z systemu, jednak nie bierze bezpośredniego udziału w podejmowaniu decyzji o udzielaniu dostępu. Oprogramowanie 4870 składa się z wielu elementów powodujących, że system jest elastyczny i funkcjonalny. ALARMY GRAFICZNE, oprogramowanie do kontroli wartowników GUARD TOUR, program do obsługi wielu systemów, MONITOR ZDJEC, MANAGER WIELU SYSTEMÓW, VIDEO BADGING, MANAGER GOSCI, MANAGER CCTV oraz X-LINK są dostarczane jako oddzielne moduły i wymagają dodatkowej licencji.

Modułowa budowa kontrolerów, systemu i oprogramowania daje maksymalna elastyczność, ekonomiczność systemu, co pozwala na zastosowanie go w każdym obiekcie niezależnie od wielkości i wymagań użytkownika:
 • małe systemy do 16 przejść z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi,
 • łatwo adaptowalne struktury systemu dla większych obiektów,
 • wiele stacji operatorskich, połączonych siecią komputerowa,
 • obsługa zdalna obiektów oddalonych za pomocą linii dzierżawionej lub komutowanej.

GRANTA COMPACT
System kontroli dostępu GRANTA COMPACT został zaprojektowany z uwzględnieniem szczególnych wymagań ochrony małych biur, wydzielonych stref w dużych obiektach lub jako system dla lokalnych oddziałów dużych organizacji. Jest też idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy początkowo potrzebują małego, lokalnego systemu, z możliwością łatwej i szybkiej jego rozbudowy do dużego, sterowanego komputerowo systemu COTAG GRANTA 5. Doskonale nadaje się do kontroli ruchu pojazdów na parkingach. GRANTA COMPACT jest dedykowany dla małych obiektów, gdzie liczba przejść nie przekracza 16, a liczba użytkowników 2500 (po rozszerzeniu pamięci 13000). Głównym elementem systemu jest kontroler 4010. Kontroler 4010 dostępny jest w dwóch wersjach: CNP - z wbudowanym układem radiowym do sterowania głowic i pętli (nie wymaga stosowania modułu 4210) oraz SNP - przeznaczony jest do współpracy z czytnikami kart Wiegand i kart magnetycznych (lub innymi kompatybilnymi urządzeniami). Obsługuje on dwa czytniki kart zbliżeniowych, a stosując moduł rozszerzenia można dołączyć dodatkowe dwa czytniki. System umożliwia pracę czterech tak skonfigurowanych kontrolerów, co daje w efekcie kontrolę nad 16 czytnikami. Pierwszy z kontrolerów pełni wtedy rolę nadrzędną Master, zaś 3 pozostałe są równoprawne i pełnią rolę Slave.

Dodatkowe moduły, które mogą być umieszczane w kontrolerze 4010 to:
 • 4322 – moduł sterowania 2 głowicami COTAG; Przeznaczony jest do sterowania dwiema głowicami czytającymi COTAG. Moduł obsługuje również wszystkie sygnały potrzebne do prawidłowego zabezpieczenia przejścia.
 • 4422 – moduł sterowania 2 czytnikami (Wiegand/karta magnetyczna); Przeznaczony jest do sterowania dwoma czytnikami (wyjście czytnika w formacie Magnetic Stripe lub Wiegand). Moduł obsługuje również wszystkie sygnały potrzebne do prawidłowego zabezpieczenia przejścia. dodatkowe złącze pozwala na rozszerzenie możliżwości modułu o obsługę dwóch klawiatur.
 • 4253 – moduł wejścia/wyjścia 16/8; Przeznaczony jest do integracji systemu COTAG GRANTA z innymi systemami. Odpowiednie zaprogramowanie systemu pozwala reagować na informacje z wejść modułu, jak również na wysyłanie informacji na zewnątrz poprzez wyjścia modułu. Moduł jest wyposażony w 16 wejść i 8 wyjść.
 • 4922 – adapter 2 klawiatur (do modułów 4322 lub 4422); Rozszerza możliwości modułu 4322 o obsługę dwóch klawiatur. Podłączenie dwóch klawiatur matrycowych (za pośrednictwem konwertera danych 4988) lub bezpośrednie podłączenie dwóch klawiatur pracujących w formacie BCLINK.

GRANTA 5
Przemyślana budowa systemu kontroli dostępu COTAG GRANTA pozwala na tworzenie średnich i dużych systemów lokalnych, jak i systemów rozległych, wykorzystujących łącza telekomunikacyjne i modemy. COTAG GRANTA jest modułowym systemem kontroli dostępu mogącym obsłużyć od 1 do 2 048 przejść oraz do 77 000 użytkowników. Pozwala na zdefiniowanie 1 024 poziomów dostępu, 64 stref czasowych, ustawienie kalendarza na 3 lata oraz wielu innych funkcji. Do identyfikacji użytkowników stosuje się aktywne i pasywne karty zbliżeniowe (możliwe jest też użycie czytników z wyjściem w formacie Magnetic Stripe lub Wiegand). Wykorzystanie idei inteligencji rozproszonej pozwala na szybkie podejmowanie przez system decyzji o udostępnieniu przejścia użytkownikowi, a awaria jednego elementu nie ma wpływu na działanie pozostałych. Zapewnia to dużą niezawodność i bezpieczeństwo systemu.

Dzięki budowie modułowej rozbudowa systemu jest możliwa praktycznie w dowolnym momencie i sprowadza się do instalacji dodatkowych składników (głowic, modułów, kontrolerów) i podłączeniu ich do już istniejącej struktury. Podobnie wymiana elementów nie powoduje przerwy w pracy całego systemu, a tylko wydzielonej jego części.

Podstawowym elementem systemu COTAG GRANTA jest kontroler 4101. Znajduje się w nim sześć gniazd służących do zainstalowania modułów obsługi. Pięć z nich przeznaczonych jest dla modułów specjalizowanych. Umożliwiają one współpracę kontrolera z czytnikami, klawiaturami oraz integrację z innymi systemami zainstalowanymi w obiekcie (każdemu z urządzeń podłączonych do kontrolera przydzielany jest adres, co ułatwia zlokalizowanie ewentualnych uszkodzeń lub prób sabotażu). Jeden kontroler może obsłużyć maksymalnie 8 czytników lub 8 czytników wraz z klawiaturami. Szóste gniazdo kontrolera jest przeznaczone dla modułu generatora RF, odpowiedzialnego za wytworzenie fali elektromagnetycznej o częstotliwości radiowej, wykorzystywanej do czytania kart zbliżeniowych. Kontroler połączony z komputerem za pomocą RS 232 pełni w systemie rolę Master. Pozostałe kontrolery definiowane są jako Slave. Kontrolery komunikują się pomiędzy sobą za pomocą RS 485 (umożliwia połączenia na odległość 1 km, przy większych odległościach stosuje się światłowody, wzmacniacze lub połączenia modemowe). Jeśli w systemie pracują dwa kontrolery, to komunikują się z sobą bezpośrednio. Jeśli jest ich trzy lub więcej, do obsługi komunikacji konieczne są odpowiednie moduły komunikacyjne.

Dostępne obecnie moduły to:
 • 4210 – moduł generatora; Moduł generatora RF przeznaczony jest do montażu w kontrolerach 4101 wyposażonych w moduły 4322. Moduł 4210 generuje sygnał radiowy wykorzystywany do odczytu kart zbliżeniowych COTAG.
 • 4322 – moduł sterowania 2 głowicami COTAG; Przeznaczony jest do sterowania dwiema głowicami czytającymi COTAG. Moduł obsługuje również wszystkie sygnały potrzebne do prawidłowego zabezpieczenia przejścia.
 • 4422 – moduł sterowania 2 czytnikami (Wiegand/karta magnetyczna); Przeznaczony jest do sterowania dwoma czytnikami (wyjście czytnika w formacie Magnetic Stripe lub Wiegand). Moduł obsługuje również wszystkie sygnały potrzebne do prawidłowego zabezpieczenia przejścia. dodatkowe złącze pozwala na rozszerzenie możliżwości modułu o obsługę dwóch klawiatur.
 • 4230NoSkype/4235 – moduły komunikacyjne; Komunikacja z urządzeniem nadrzędnym (komputerem) jest realizowana przez magistralę upstream, a z urządzeniami podrzędnymi (kontrolerami lub modułami 4232) przez magistralę downstream. Moduł 4230 – powyżej 16 przejść, a moduł 4235 – powyżej 64 przejść.
 • 4232 – moduł komunikacyjny; służy do obsługi gałęzi składającej się maksymalnie z 32 kontrolerów. Moduł można skonfigurować tak, aby pozwalał na komunikację (poprzez modem) z komputerem lub z kontrolerami. Moduł 4232 może pracować jako wzmacniacz (pozwala na wydłużenie magistrali RS 485 łączącej kontrolery do 2 km). Do komunikacji używane są 2 magistrale: downstream i upstream.
 • 4922 – adapter 2 klawiatur (do modułów 4322 lub 4422); Rozszerza możliwości modułu 4322 o obsługę dwóch klawiatur. Podłączenie dwóch klawiatur matrycowych (za pośrednictwem konwertera danych 4988) lub bezpośrednie podłączenie dwóch klawiatur pracujących w formacie BCLINK.
 • 4988 – konwerter danych z klawiatury matrycowej; Zapewnia współpracę dowolnej klawiatury matrycowej z adapterem 4922.
 • 4253 – moduł wejścia/wyjścia 16/8; przeznaczony jest do integracji systemu COTAG GRANTA z innymi systemami. Moduł jest wyposażony w 16 wejść i 8 wyjść. Wszystkie wejścia mogą być skonfigurowane jako nadzorowane, dzięki czemu system wykrywa uszkodzenie połączeń (zwarcie lub rozwarcie).


Więcej informacji o produktach Siemens oraz wycena:
www.ide-zabezpieczenia.pl lub system@ide.com.pl.
Pobierz
Alarmy, zabezpieczenia, ochrona, domofony
Copyright 2013 © ID Electronics Sp. z o.o. All rights reserved