Legic Official Partner
ID Electronics posiada tytuł Rzetelna Firma
ID Electronics należy do katalogu Firmy.net
Odbiory.pl - odbiory techniczne i budowlane budynków i instalacji. BMS, inteligentny budynek, systemy zarządzania budynkiem.
Systemy Alarmowe - Czasopismo o bezpieczeństwie i zabezpieczeniach
Inteligentne budownictwo - partner ID Electronics
Produkty firmy Inner Range osiągnęły najwyższą ocenę - stopień 4
30/01/2011
Firma Inner Range poinformowała w ubiegłym roku, że na życzenie klienta, urządzenia podlegające klasyfikacji zgodnie z normą europejską EN 50131-1 (wzorzec tłumaczenia polskiej normy PN-EN 50131-1), mogą być dostarczane w wersji spełniającej wymagania dla najwyższego stopnia zabezpieczenia, określonego w przywołanej normie jako stopień 4. Zintegrowane urządzenia systemu sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu standardowo spełniają wymagania stawiane 3 stopniowi zabezpieczenia. Informacja ta jest ważna z punktu widzenia polskiego rynku, ponieważ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010 r. Nr 166, poz. 1128) wymaga od podmiotów podlegających rozporządzeniu (m.in. wszystkich przedsiębiorców, którzy przechowują wartości pieniężne, których równowartość przekracza 0,2 jednostki obliczeniowej - w I kwartale 2011 r. > 82 517,04 PLN) zapewnienia przynajmniej zabezpieczenia technicznego przechowywanych wartości. Jedną z metod jest wykorzystanie systemu sygnalizacji włamania i napadu minimum w 2 stopniu zabezpieczenia wg. nowej polskiej normy PN-EN 50131-1:2009 (która 14.08.2009 r. zastąpiła starą normę PN-93/E-08390/14). Stopień zabezpieczenia (2, 3 lub 4), właściwy dla danego obiektu, ustala się na podstawie oceny ryzyka. Podobne wymogi zostały wprowadzone dla systemów ochrony kancelarii tajnych, podlegających Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.Więcej informacji
Alarmy, zabezpieczenia, ochrona, domofony
Copyright 2013 © ID Electronics Sp. z o.o. All rights reserved